AAA

Teadustöö klassikalise filoloogia osakonnas


Klassikalise filoloogia osakonna teadustöös on mitu põhisuunda, mis seostuvad osakonna töötajate sihtfinantseeritavate teemade ja grantide ning kraadiõppurite dissertatsiooniprojektidega. Vt lähemalt kõrvaolevast menüüst.