AAA

Klassikalise filoloogia osakonna raamatukoguÜldinfo

Klassikalise filoloogia osakonna raamatukogu on mõeldud eelkõige klassikalise filoloogia tudengeile, kraadiõppureile ning õppejõududele, ent teretulnud on ka huvilised teistest osakondadest, instituutidest ja teaduskondadest.

Meie kogus on u 7000 teavikut (sh ajakirjanumbrid ja separaadid). Kogu sisaldab antiikautorite tekstiväljaandeid, kommentaare ja käsitlusi ning hulgaliselt teoseid keeleteaduse, antiikaja kirjandusloo, ajaloo, filosoofia, mütoloogia, religiooni, retoorika, juura, geograafia, meetrika, papüroloogia, paleograafia, üldkultuuriloo valdkonnast.

Raamatukogu on üles ehitatud seminariraamatukoguna, mida kajastab teoste paigutus. Kogu kaks suuremat osa on:
a) antiikautorite tekstid, indeksid, kommentaarid, tõlked, käsitlused (alfabeetilises järjekorras antiikautorite kaupa);
b) temaatilised osad (ajalugu, juura, mütoloogia, kirjandusteadus, keeleteadus jne).

Suurem osa kogust on kohal kasutamiseks, kaasa laenutatakse kopeerimiseks, osa kirjandust ka pikemaks ajaks (nt 2 nädalat). Alates 2008. a. märtsist läks raamatukogu osaliselt üle elektroonilisele laenutusele, s.t neid raamatuid, mis on elektronkataloogis kirjeldatud, laenutatakse ainult elektrooniliselt. Reeglina on laenutamise aluseks kehtiv TÜ raamatukogu lugejapilet. Koju ei laenutata raamatuid õppejõudude koostatud kursusepakettidest.

Klassikalise filoloogia osakonna raamatukogu on ühinenud Eesti teadusraamatukogude infosüsteemiga ESTER, mille tulemusel on võimalik raamatukogu (esialgu veel sisestamisel olevale) kataloogile ligi pääseda Interneti kaudu (meie teavikute kohaviidad algavad lühendiga KF).


Raamatukogu jaotus
:

1. Auctores Graeci et Latini
kreeka ja ladina autorite tekstid, indeksid, cantica, scholia, kommentaarid, käsitlused, tõlked (A-C ruumis 413, ülejäänud 417, Loeb Classical Library ruumis 414)
2. Antiquitates
kreeka ja ladina olme, ehitus, kool, majandus, meditsiin, sport, matemaatika, onomastika, bioloogia, tehnika jms.
3. Historia
üldised ajalookäsitlused, vanaaja ajalugu (ka Egiptus, Babülon jm.). Alajaotused historia Graeca ja historia Romana (kreeka ajalugu, rooma ajalugu)
4. Geographica
geograafia
5. Rhetorica
retoorika
6. Mythologica, religio, magica
mütoloogia, religioon, maagia, kultused
7. Erotica, musica
erootika, homoseksualism; muusika, noodid
8. Iuridica
õigusteadus (antiik)
9. Philologia classica
klassikaline filoloogia (ajalugu, areng, üldbibliograafiad jms.). NB! Année philologique asub ruumis 413, Bursians Jahresbericht ruumis 414.
10. Philosophica
antiikfilosoofia, veidi ka hilisema filosoofia tekste
11. Byzantiaca, mediaevalia, christiana, neolatina
bütsantinistika, keskaeg, kristlus, uusladina keel ja kirjandus (ruumis 414)
12. Litterae
antiikkirjanduse üldkäsitlused; alajaotused:
litterae Graecae
kreeka kirjandus (üldine)
poetae Graeci
kreeka luule, antoloogiad
litterae Romanae
rooma kirjandus (üldine)
poetae Romani
rooma luule, antoloogiad
tragoedia, comoedia
antiiktragöödia ja -komöödia
sententiae
sententside kogumikud
13. Linguistica
keeleteaduse üldkäsitlused, alajaotused linguistica Graeca ning linguistica Latina (kreeka keeleteadus, ladina keeleteadus)
14. Metrica
kreeka ja ladina värsiõpetus, prosoodia
15. Dialecti et inscriptiones dialectorum
kreeka keele dialektid, dialektide inskriptsioonid
16. Epigraphica et palaeographica
epigraafia, paleograafia
17. Papyrologia
papüroloogia
18. Neograeca
uuskreeka keel ja kirjandus
19. Didactica, libri grammatici
didaktika, õppevahendid, keeleõpikud, kooligrammatikad, harjutuste kogumikud
20. Itineraria
reisijuhid, reisikirjeldused, muuseumijuhid
21. Ars
antiikkunst (vaasimaalid, skulptuur, arhitektuur, samuti numismaatika)
22. Varia
mitmesugust, mis ei sobi teiste jaotuste alla
23. Collectanea
artiklikogumikud, Festschriften
24. Fragmenta
antiikautorite fragmendid (FHG, FGrHist, DK on ruumis 413)
25. Manualia
leksikonid, käsiraamatud (osa ruumis 413)
26. Archaeologica
arheoloogia
27. Lexica
sõnaraamatud (osa ruumis 413)
28. Dissertationes
diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd (ruumis 413)
29. Editiones periodicales
ajakirjad, perioodikaväljaanded (ruumides 413, 414, 415). Vt. ka perioodikaväljaannete nimestikku
30. LOEB
Loeb Classical Library (ruumis 414)